לפרקים נוספים

משוואות קינמטיקה

מהי קינמטיקה

קינמטיקה היא התחום בפיזיקה המתאר תנועת גופים במרחב, כלומר חיזוי המשך התנועה על פי תנאי ההתחלה. הקינמטיקה אינה עוסקה בכוחות הגורמים לתנועה זו (תחום הכוחות נקרא – דינמיקה).
ניתן לחלק את הקינמטיקה לתנועה שוות תאוצה, בה ניתן לתאר את תנועת הגוף ע״י מספר מצומצם של משוואות, ולתנועה בתאוצה משתנה, בה החישוב מורכב יותר ודורש עבודה עם אינטגרלים.
תחום נוסף של קינמטיקה נקרא בליסטיקה, בו בעזרת משוואת מסלול נתאר את המסלול אותו הגוף עובר, ללא תלות בזמן. 

לעמוד הבית