גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

חיבור קפיצים בטור ובמקביל

קפיצים המחוברים במקביל יהיו חזקים יותר מקפיץ יחיד (לדוגמא – מזרן קפיצים) לעומת חיבור בטור, שהוא חלש יותר מקפיץ יחיד (לדוגמא – קפיץ ארוך הבנוי משני קפיצים קצרים).
נזכור זאת כך:
חיבור במקביל ייתן כוח חזק יותר מאשר כוח של קפיץ יחיד (לכן חיבור זה נפוץ מאוד)
חיבור בטור ייתן כוח חלש יותר מאשר כוח של קפיץ יחיד (לכן חיבור זה כמעט ואינו בשימוש)

את נוסחת חיבור קפיצים במקביל נרשום כך:

K_{מקביל}=\Sigma K   

ואת נוסחת חיבור קפיצים בטור נרשום כך:

\frac 1{K_{טור}}=\Sigma \frac{1}{K}

קל לראות בנוסחאות, כי חיבור מקבילי יהיה חזק יותר מקפיץ יחיד, וחיבור טורי יהיה חלש יותר מקפיץ יחיד.

לרכישת קורס אונליין