לפרקים נוספים

תרגיל – קפיץ מחובר בטור ובמקביל

חיבור בטור וחיבור במקביל של קפיץ

כאשר אנחנו מחברים מספר קפיצים אנחנו יכולים לקבל מערכת שהיא חזקה יותר או חלשה יותר מאשר כל אחד מהקפיצים.
חיבור במקביל ייתן כוח חזק יותר מאשר כוח של קפיץ יחיד (ולכן הוא נפוץ יותר)
חיבור בטור ייתן כוח חלש יותר מאשר כוח של קפיץ יחיד (ולכן הוא כמעט ולא שימושי)

לעמוד הבית