גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

חיכוך קינטי

כוח חיכוך קינטי שווה למכפלת הנורמל במקדם החיכוך, כל עוד קיימת תנועה יחסית בין שני גופים.

f_k=\mu N

למשל, בדוגמא זו אנו רואים מסה מונחת על מסוע מחוספס. החיכוך הקינטי יאיץ את המסה עד שמהירותה תשתווה למהירות המסוע. לאחר שיוויון המהירויות החיכוך הקינטי יפסיק לפעול. קל לראות, כי לאחר שהחיכוך הקינטי פסק, מהירות הגוף נשארת קבועה, משמע לא פועלים עליו כוחות כלל (בציר האופקי).

לרכישת קורס אונליין