לפרקים נוספים

רדיוס עקמומיות

רדיוס עקמומיות

תנועה מעגלית איננה מחייבת השלמה של מעגל שלם. למעשה, כל תנועה בפיזיקה תתואר בעזרת שתי אפשרויות שונות. תנועה קווית או תנועה מעגלית. כאשר התנועה איננה קווית, היא תהיה תנועה מעגלית. ה״חלק״ המעגלית לא חייב להשלים מעגל שלם, אך נתאר אותו בעזרת רדיוס ״כאילו״ הוא היה משלים מעגל שלם. גודל זה נקרא רדיוס עקמומיות.

לעמוד הבית