גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

רדיוס עקמומיות

רדיוס עקמומיות מתאר את ״חדות״ הסיבוב של מקטע מסויים ע״י בחינת המקטע כחלק ממעגל בעל רדיוס זה. למעשה, כל תנועה תתואר ע״י שתי אפשרויות: תנועה קווית או תנועה מעגלית. התנועה המעגלית איננה חייבת להשלים מעגל שלם, וכדי לתאר מקטע זה נתייחס אליו כאילו הוא חלק ממעגל בעל רדיוס מסוים. רדיוס זה נקרא רדיוס עקמומיות.

לרכישת קורס אונליין