לפרקים נוספים

תרגיל – עגלה וטריז בתנועה יחסית

תנועה יחסית

לעיתים, נוח יותר לתאר תנועה של שני גופים בעזרת התנועה היחסית ביניהם. למשל, אם אדם רץ בתוך רכבת נוסעת, נתאר את תנועת האדם ביחס לתנועת הרכבת (ואת תנועת הרכבת ביחס לרצפה).
כרגיל, את התנועה נתאר בעזרת מיקום/מהירות/תאוצה.
מאחר ומשוואות הפיזיקה נכונות רק ביחס למערכת אינרציאלית (לרוב נבחר את הקרקע להיות מערכת ה״ייחוס״ שלנו) נצטרך לתאר את תנועת האדם ביחס לקרקע, בעזרת התיאור של התנועה היחסית שלו.

לעמוד הבית