גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

מהירות יחסית

מהירות יחסית מתארת מהירות של גוף אחד ביחס לגוף אחר. למעשה, מהירות היא תמיד יחסית, אך במצב הרגיל נקודת היחוס שלנו היא הרצפה, שמבחינתנו איננה נעה.
נבחן לדוגמא אדם הרץ על גבי רכבת. מהירות האדם ביחס לרצפה תהיה כמובן מהירות הרכבת ועוד המהירות היחסית של האדם ביחס לרכבת.
נרשום זאת כך:

V_{real}=V_{sys}+V_{rel}

במילים אחרות נאמר כי המהירות האמיתית של האדם (כלומר מהירותו ביחס לרצפה) תהיה מהירות המערכת (מהירות הרכבת ביחס לרצפה) ועוד המהירות היחסית (מהירות האדם ביחס לרכבת)
חשוב להכיר מספר דוגמאות לתרגילים קלאסיים המצריכים שימוש במשוואת המהירות היחסית (או התנועה היחסית)

(1) טיפת גשם הנופלת בזווית ביחס לקרקע, נופלת אנכית ביחס לעגלה במהירות המתאימה

(2) התנגשות אלסטית בין שני גופים

(3) תנועה של כדור בתוך עגלה

(4) תנועה של 3 גופים

(5) תנועה של עגלה על פני מדרון משופע עם גלגלים

לרכישת קורס אונליין