גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

נורמל

נורמל הוא שם כללי לכוח הפועל בין שני גופים הנוגעים זה בזה. לדוגמא, אדם העומד על רצפה ירגיש כוח נורמל מהרצפה ואדם הזורק כדור מפעיל כוח נורמל על הכדור. למעשה, כוח נורמל הוא כוח ״דחיפה״.
הכוח נקרא נורמל מכיוון שהוא פועל במאונך לשטח המגע בין הגופים (נורמל=אנך).
בדוגמא הבאה נוכל לראות את שני כוחות הנורמל של כדור המונח בתוך קופסא, כפונקציה של זווית ההטיה של הקופסא.

לרכישת קורס אונליין