גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

התנגשות פלסטית

התנגשות פלסטית היא התנגשות בה שני הגופים מתחברים. המונח ״פלסטי״ משמעו ״שינוי צורה״ (למשל: ניתוח פלסטי, פלסטיק, פלסטלינה) ולכן נוכל לדמיין התנגשות פלסטית כהתנגשות של שני גושי פלסטלינה.

כמו שלמדנו, בכל מקרה של התנגשות (לאו דווקא פלסטית) נרשום את משוואת שימור התנע:

m_1v_1+m_2v_2=m_1\underline{u_1}+m_2\underline{u_2}

אך מכיוון שבמשוואה זו יש שני נעלמים (שתי המהירויות של שני הגופים לאחר ההתנגשות, המסומנות בקו תחתון במשוואה) נצטרך לרשום משוואה נוספת. משוואה זו תהיה משוואת ההתנגשות הפלסטית, האומרת כי הגופים נדבקים ולכן יש לשניהם אותה מהירות.

u_1=u_2

נוכל לאחד את שתי המשוואות לקבלת משוואה נוחה יותר, שתיתן לנו משוואה אחת בנעלם אחד.

m_1v_1+m_2v_2=(m_1+m_2)\underline{u_{12}}

לרכישת קורס אונליין