גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

חיכוך סטטי

כוח חיכוך סטטי (בניגוד לחיכוך קינטי) אינו שווה למכפלת הנורמל במקדם החיכוך, אלא מוגבל לערך מקסימלי בגודל זה. כלומר, הוא שווה לכוח אליו הוא מתנגד ובכיוון הפוך אליו.
אם הכוח אליו החיכוך הסטטי מתנגד גדול מאותו ערך המקסימלי, החיכוך יחדל להיות סטטי ויהפוך להיות קינטי.

נבחן, לדוגמא, מערכת בה משקולת תלויה (מסומנת באדום) מחוברת ע״י חוט למסה (מסומנת בכחול) המונחת על גבי מישור מחוספס.
חיכוך סטטי יתקיים במקרה בו המשקולת (האדומה) תהיה בעלת משקל הנמוך ממכפלת הנורמל במקדם החיכוך של המסה (הכחולה). במקרה זה גודלו של כוח החיכוך יהיה שווה למשקל המשקולת.
כלומר, הגדלת המשקולת תגדיל את כוח החיכוך.
חיכוך קינטי יתקיים במקרה ההפוך, בו המשקולת (האדומה) תהיה בעלת משקל גדול מאותה מכפלה. במקרה זה גודלו של כוח החיכוך יהיה שווה למכפלה.
כלומר, הגדלת המשקולת אינה תגדיל את כוח החיכוך.
את המשוואות נרשום כך:

f_s<\mu N \\ f_k=\mu N

חשוב לשים לב לכך שאי-השיוון במקרה של חיכוך סטטי מלמד אותנו רק את גודלו המקסימלי של כוח החיכוך , וגודלו שווה לכוח אליו הוא מתנגד.
רצוי לשמור את אי השיוויון עד לפתרון הסופי של התרגיל, ובכך למצוא את גודלו המקסימלי/מינימלי של הנעלם אותו אנחנו מחפשים.

לרכישת קורס אונליין