גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

שימור תנע קווי

נשתמש בחוק שימור התנע בתרגילים בהם ישנה התנגשות בין שני גופים. במהלך ההתנגשות הגופים משנים את מהירותם וכדי לחשב את המהירות לאחר ההתנגשות נשתמש בחוק זה.


חוק זה, לאחר פיתוח מתמטי פשוט, ייתן לנו משוואה שמקשרת בין מהירויות הגופים לפני ואחרי ההתנגשות.
חשוב לשים לב, כי חוק זה ייתן לנו משוואה אחת עם שני נעלמים, לכן נצטרך תמיד להשתמש במשוואה נוספת. לרוב, המשוואה הנוספת תהיה משוואות ההתנגשות פלסטית או משוואת ההתנגשות אלסטית, וזאת על פי נתוני השאלה.
נוסחת חוק שימור התנע תירשם כך:

m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2

כלומר סכום מכפלות המסה במהירות לפני ההתנגשות שווה לסכום אחרי ההתנגשות. במילים אחרות, כאשר גוף מתנגש בגוף עובר תנע מאחד לשני. התנע שגוף אחד מרוויח שווה לתנע שהגוף השני הפסיד.

היתרון הגדול של חוק שימור התנע, הוא שהוא מאפשר להזניח כוחות רגעיים. לדוגמא, אם ההתנגשות מתרחשת על גבי משטח מחוספס, נוכל להזניח את השפעת כוח החיכוך על התנע, וזאת ע״י ע״י כך שנגדיר שההתנגשות רגעית. הזנחה זו היא מה שהופכת את חוק שימור התנע להיות חוק שימושי כל כך.

לרכישת קורס אונליין