גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

תאוצה רדיאלית

גוף הנע בתנועה מעגלית משנה את מהירותו כך שהוא מאיץ לכיוון מרכז המעגל. תאוצה זו שומרת על מסלולו המעגלי של הגוף והיא אינה משנה את גודל המהירות, אלא רק את כיוונה.
תאוצה זו נקראת תאוצה רדיאלית והיא כאמור היא תאוצה בכיוון מרכז המעגל. תאוצה זו שומרת על מסלולו המעגלי של הגוף. היא אינה משנה את גודל המהירות אלא רק את כיוונה, מכיוון שהיא מאונכת לכיוון התנועה.
גודל תאוצה זו שווה לריבוע המהירות המשיקית חלקי רדיוס המעגל, ובעזרת תאוצה זו נחשב בקלות את הכוחות בתנועה מעגלית. .
לדוגמא – לרכב הנוסע במהירות קבועה בתנועה מעגלית בכיכר יש תאוצה לכיוון מרכז הכיכר. תאוצה זו היא התאוצה הרדיאלית.

אם כן, את נוסחת התאוצה הרדיאלית נרשום כך:

a_{\hat r}=\frac{v_{\hat \theta}^2 }{R}

ואם נרצה לעבוד עם מהירות זוויתית (במקום מהירות משיקית) הנוסחה תהיה:

a_{\hat r}=\omega ^2R

בתאוצה הרדיאלית נשתמש בהתאם לחוקי ניוטון כרגיל על פי:

F_{\hat r}=ma_{\hat r}

וכך לפי המהירות המשיקית (או הזוויתית) נוכל למצוא את הכוחות הפועלים על הגוף.

לרכישת קורס אונליין