לפרקים נוספים

מרכז מסה יתרונות ושימושים

מרכז מסה

כאשר אנו בוחנים מספר גופים או גוף שאיננו גוף נקודתי, תיאור המערכת עלול להיות מורכב. כדי לפשט את התיאור, נוכל (במקרים מסויימים) לתאר את הגופים שלנו בעזרת מרכז המסה שלהם. כלומר אנחנו ״מצמצמים״ את הגוף/גופים לכדי נקודה אחת. תיאור שכזה ייקל עלינו מאוד את פתרון הבעיה, ועלינו להכיר מתי מותר וכדאי לנו לעשות זאת..

לעמוד הבית