גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

מהירות משיקית

מהירות משיקית היא מהירות קווית במסלול שאינו ישר. היחידות והנוסחאות של מהירות משיקית זהות לאלו של מהירות קווית ולכן נוח להשתמש במהירות זו בתיאור תנועה מעגלית.

לדוגמא, רכב הנוסע במעגל במהירות של 100 קמ״ש, נוסע במהירות משיקית של 100 קמ״ש. למעשה, ההבדל בין מהירות קווית למהירות משיקית הוא עניין סמנטי ואין הבדל משמעותי בין שני הגדלים (לעומת מהירות זוויתית, שהיא מהירות שונה לחלוטין ועליה נלמד בשיעור נפרד).

משוואת התאוצה הרדיאלית של מהירות זו (עליה נלמד בהמשך) נתונה בנוסחה:

a_{\hat r}=\frac {v_{\theta}^2}{R}

לרכישת קורס אונליין