גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

מהירות זוויתית

מהירות זוויתית איננה אינטואיטיבית להבנה (בשונה ממהירות משיקית) ולא נשתמש במשוואות שימור אנרגיה ושימור תנע. נשתמש במהירות זו כאשר היא נתונה, למשל אם נתון הסל״ד (סיבובים לדקה).
בהדגמה הבאה נוכל לראות את ההבדל בין מהירות משיקית למהירות זוויתית. שני המעגלים הפנימיים הם בעלי אותה מהירות (קווית וזוויתית). כאשר כל המעגלים מימין הם בעלי מהירות קווית זהה וכל המעגלים משמאל הם בעלי מהירות זוויתית זהה.

בשונה ממהירות קווית או מהירות משיקית, גודל זה דורש משוואות חדשות, כך שבמקום נתונים כמו תנע קווי או אנרגית מהירות קווית, נשתמש בתנע זוויתי או אנרגית מהירות זוויתית.
הקשר בין מהירות זוויתית למהירות קווית נתון ע״י:

v_{\hat \theta}=\omega R

ובעזרתו נקשר בין שני סוגי המהירויות, אם נדרש לכך.
קל לראות שאם נשתמש בקשר זה במשוואת התאוצה הרדיאלית של מהירות משיקית, נקבל את התאוצה:

a_{\hat r}=\frac{v^2}{R}=\omega ^2R

לרכישת קורס אונליין