גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

התנגשות אלסטית

התנגשות אלסטית מוגדרת כהתנגשות ללא איבוד אנרגיה. אלסטי, משמע, ללא שינוי צורה. לדוגמא, כדורי סנוקר וכדורי רגל עשויים מחומרים אלסטיים, כדי לשמר אנרגיה בזמן ההתנגשות.
כמו שלמדנו, בכל התנגשות (לא רק אלסטית) נשתמש במשוואת שימור התנע:

m_1v_1+m_2v_2=m_1\underline{u_1}+m_2\underline{u_2}

כאשר בההתנגשות אלסטית, המשוואה השניה (בנוסף למשוואת שימור התנע) תהיה:

\frac12m_1v_1^2+\frac12m_2v_2^2=\frac12m_1u_1^2+\frac12m_2u_2^2

במקרה זה, יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים (המסומנים בקו תחתון במשוואות), בסט משוואות לא לינאריות, לכן אין פתרון ״קל״ למשוואות, ונצטרך לפתור כל מקרה לגופו.

נכיר את תוצאות המשוואות האינטואיטיביות לששת המקרים הקלאסיים

התנגשות אלסטית קטן בגדול

התנגשות פלסטית קטן בגדול

התנגשת אלסטית במסות זהות

התנגשות פלסטית במסות זהות

התנגשות אלסטית גדול בקטן

התנגשות פלסטית גדול בקטן

לרכישת קורס אונליין