גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

תאוצה

תאוצה מוגדרת כקצב שינוי המהירות. נבחן את הדוגמא הבאה. שני גופים היוצאים מאותה נקודה ומגיעים לאותה נקודה באותו זמן. לגוף הכחול יש מהירות קבועה (משמע תאוצתו אפס) ולגוף הכחול יש תאוצה קבועה (משמע מהירותו משתנה).

את ההגדרה המתמטית של תאוצה נרשום כקצב שינוי המהירות, או במילים אחרות, הנגזרת בזמן של המהירות. נרשום זאת כך

a=\dot v

אם נבצע אינטגרל על התאוצה בזמן נוכל למצוא את המהירות בזמן

\int a=at+v_0=v_{(t)}

ואם נבצע אינטגרל נוסף נוכל למצוא את המיקום בזמן

\int v_{(t)} = \frac 12at^2+v_0t+x_0=x_{(t)}

לרכישת קורס אונליין