לפרקים נוספים

שש דוגמאות התנגשות פלסטית והתנגשות אלסטית

דוגמאות להתנגשות פלסטית ואלסטית

כמו שלמדנו, בנוסף למשוואת שימור התנע נשתמש במשוואה נוספת. המשוואת הנוספת תהיה משוואת ההתנגשות פלסטית או משוואת ההתנגשות אלסטית, וזאת על פי נתוני השאלה.
מה שמגדיר, למעשה, את סוג ההתנגשות הוא סוג החומרים המתנגשים.
גופים מחומר פלסטי (לדוגמא כדור פלסטלינה) יתנגשו פלסטית
וגופים מחומר אלסטי (לדוגמא כדור גומי) יתנגשו אלסטית
כדי לפתח הבנה טובה יותר של ההתנגשויות השונות מומלץ להכיר את ששת המקרים הקלאסיים ובעזרתם נבין את כלל ההתנגשויות השונות.

לעמוד הבית