לפרקים נוספים

הוכחת משפט עבודה אנרגיה בחיכוך

משפט עבודה אנרגיה

כאשר הכוחות הפועלים במערכת אינם כוחות משמרים (משמע משמרים אנרגיה) נשתמש במשפט עבודה אנרגיה. משפט זה אומר דבר פשוט: האנרגיה שהתחלנו איתה ועוד האנרגיה שהוספנו ייתן לנו את האנרגיה הסופית. ה״אנרגיה שהוספנו״ נקראת עבודה, ואותה נחשב ע״י הכפלת הכוח בדרך.
ככלל, נשתמש במשפט עבודה אנרגיה לכוחות שאינם משמרים, בדגש על כוח חיכוך קינטי.

לעמוד הבית