לפרקים נוספים

מהי מהירות זוויתית

מהירות זוויתית

בהמשך למה שלמדנו, ניתן לתאר תנועה מעגלית ע״י מהירות קווית או ע״י מהירות זוויתית. בשיעור זה נלמד את המקרים בהם נעדיף להשתמש בתיאור המהירות הזוויתית. חשוב לזכור שמהירות זוויתית איננה גודל אינטואיבי (למשל – חישובי אנרגיה בעזרת מהירות זוויתית) ולכן חשוב להכיר את המקרים שבהם בכל זאת נעדיף לתאר כך את התנועה המעגלית.

לעמוד הבית