גוף נקודתי
גוף קשיח
נושאים נוספים
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

תאוצה משיקית

תאוצה משיקית מוגדרת כקצב שינוי המהירות המשיקית. אם כן, נוסחת התאוצה הזוויתית תירשם כנגזרת בזמן של המהירות הזוויתית.

a_{\hat t}=\dot \omega

נבחן לדוגמא תנועה מעגלית אנכית. אם נקשור אבן בחוט ונסובב אותה בצורה אנכית, מהירותה תגבר כאשר היא תהיה במגמת ירידה ותקטן כאשר היא תהיה במגמת עליה (בגלל כוח הגרביטציה). אם כאמור מהירותה משתנה נוכל ללמוד מכך שיש לאבן תאוצה. מהירות האבן היא בכיוון המשיקי וכך גם כיוון שינוי המהירות, לכן יש לאבן תאוצה משיקית (בהדגמה הבאה החץ הכחול מסמן את הכיוון המשיקי. כאמור, לאבן יש מהירות ותאוצה בכיוון זה).

בנוסף, חשוב להכיר את הנוסחה המקשרת בין תאוצה משיקית לתאוצה זוויתית. התאוצה המשיקית שווה לתאוצה הזוויתית כפול רדיוס המעגל.
נרשום את הנוסחה כך:

a_{\hat t}=r\alpha=\dot \omega

לרכישת קורס אונליין