לפרקים נוספים

תרגיל – מכונת אטווד

מכונת אטווד

״מכונת אטווד״ הוא שמו של אחד הניסויים הפשוטים והיפים בפיזיקה. בשיעור זה נלמד כיצד בעזרת שתי משקולות וגלגלת הוכיחו את חוקי ניוטון ולמעשה שינו את המדע לנצח.
לאחר שניוטון פיתח את התיאוריה לניבוי תאוצות של גופים, היה צורך לבחון את משוואות התנועה שלו. בדיקה שכזו הצריכה מבחן יצירתי, כיון שכלי המדידה שעמדו לרשותו היו פרימיטיביים מאוד (אפילו שעון למדידת זמן לא היה קיים אז). לכן, היה צורך למדוד גופים המאיצים בתאוצות נמוכות מאוד. כדי לעשות זאת, היו לוקחים שתי מסות, זו כנגד זו משני צידי גלגלת, וכך מייצרים מצב שבו גופים נעים בתאוצות איטיות.
למעשה, הניסויים שנעשו בעזרת מכונות אטווד שכאלה, היו ההוכחות הראשונות לנכונות משוואות ניוטון. בשיעור זה נסביר את הניסוי, כיצד מחשבים את הגדלים ונבין את משמעותה ההיסטורית של תוצאת הניסוי.

לעמוד הבית