Yonatan Gilon

תנע זוויתי של מהירות קווית וזוויתית

תנע זוויתי כאשר יש התנגשות בין שני גופים, נשתמש במשוואת שימור התנע הקווי למציאת הקשר בין מהירויות הגופים לפני ואחרי ההתנגשות. גם במשוואת שימור התנע הזוויתי נשתמש במקרה של התנגשות בין שני גופים, אבל ישנן סיבות נוספות לשימוש במשוואת תנ״ז. בדומה למשוואת שימור תנע קווי, גם משוואת שימור תנע זוויתי מקשרת בין מהירויות גופים לפני …

תנע זוויתי של מהירות קווית וזוויתית לקריאה »

יתרונות הגלגול ללא החלקה

היסטוריה של גלגול ללא החלקה מאז ימי המצאת הגלגל, האדם משתמש בעיקרון ה״גלגול ללא החלקה״. גלגול ללא החלקה היא תנועת הגלגול שאנו רגילים לראות בחיי היום יום – גלגל של אוטו המתגלגל על הכביש, תנועת שרשרת על פני גלגל שיניים, כדור מתדרדר במורד שביל וכו׳.יתרונה הגדול של תנועה זו, היא שהיא איננה מבזבזת אנרגיה, ולכן …

יתרונות הגלגול ללא החלקה לקריאה »

הכרת נוסחת מסה משתנה

מסה משתנה כאשר גוף משנה את מסתו, עלינו להכיר את המשוואות שיתארו את התנועה שלו. שתי הדוגמאות הנפוצות למצב שכזה הן טיל פולט גזים (המתאר מצב של גוף המקטין את מסתו) וגשם שנכנס לעגלה (המתאר מצב של גוף המגדיל את מסתו).שאלות בנושא מסה משתנה הן לרוב שאלות פשוטות יחסית, וכדי לענות עליהן בקלות עלינו להכיר …

הכרת נוסחת מסה משתנה לקריאה »

חיבור בטור וחיבור במקביל של קפיץ

חיבור בטור וחיבור במקביל של קפיץ כאשר אנחנו מחברים מספר קפיצים אנחנו יכולים לקבל מערכת שהיא חזקה יותר או חלשה יותר מאשר כל אחד מהקפיצים.חיבור במקביל ייתן כוח חזק יותר מאשר כוח של קפיץ יחיד (ולכן הוא נפוץ יותר)חיבור בטור ייתן כוח חלש יותר מאשר כוח של קפיץ יחיד (ולכן הוא כמעט ולא שימושי)

כוח קפיץ במדרון

כוח קפיץ כוח הקפיץ הוא כוח ״שונה״ משאר הכוחות, מכיוון שהוא משתנה כתלות במיקום הגוף (או כתלות במתיחת/כיווץ הקפיץ). כוח זה יתואר בקלות במצבים סטטיים, אך במצבים בהם יש תנועה התיאור מורכב יותר, ועל כך נלמד בהרחבה תחת נושא ״תנועה הרמונית״.

חיכוך סטטי מחזיק גוף במדרון

חיכוך סטטי החיכוך הסטטי והחיכוך הדינמי אלו שני כוחות שונים (אך גם דומים, ומכאן הבלבול הנפוץ בהבנת כוחות אלו). חשוב להבין, כי הקשר בין מקדם החיכוך לכוח החיכוך איננו משוואה, אלא אי-שיוויון, לכן אנחנו נחפש טווחי מקסימום/מינימום בהם הוא יכול לפעול. לרוב, ישאלו אותנו לגבי גודלו המקסימלי של הכוח, או גודלו המינימלי של מקדם החיכוך.

מתיחות בהכפלה אחת פשוטה ויעילה

כוח מתיחות כוח המתיחות הוא כוח בסיסי וחשוב שאותו אנחנו צריכים להכיר. בעזרת חוטים וגלגלות נוכל לשנות את כיוון כוח המתיחות, ואף להכפיל כוח בעזרת גלגלת נעה. כוח זה הוא מהכוחות השימושיים ביותר בהנדסה, לכן מומלץ להכיר היטב את שיטת העבודה איתו.

משפט עבודה אנרגיה

משפט עבודה אנרגיה כאשר הכוחות הפועלים במערכת אינם כוחות משמרים (משמע משמרים אנרגיה) נשתמש במשפט עבודה אנרגיה. משפט זה אומר דבר פשוט: האנרגיה שהתחלנו איתה ועוד האנרגיה שהוספנו ייתן לנו את האנרגיה הסופית. ה״אנרגיה שהוספנו״ נקראת עבודה, ואותה נחשב ע״י הכפלת הכוח בדרך.ככלל, נשתמש במשפט עבודה אנרגיה לכוחות שאינם משמרים, בדגש על כוח חיכוך קינטי.