לפרקים נוספים

תרגיל – כוח קפיץ במדרון

כוח קפיץ

כוח הקפיץ הוא כוח ״שונה״ משאר הכוחות, מכיוון שהוא משתנה כתלות במיקום הגוף (או כתלות במתיחת/כיווץ הקפיץ). כוח זה יתואר בקלות במצבים סטטיים, אך במצבים בהם יש תנועה התיאור מורכב יותר, ועל כך נלמד בהרחבה תחת נושא ״תנועה הרמונית״.

לעמוד הבית