לפרקים נוספים

משפט שטיינר

משפט שטיינר

משפט שטיינר ישמש אותנו לחישוב מומנט התמד של גוף, כאשר ידוע לנו מומנט ההתמד של הגוף סביב מרכז המסה שלו.
אם למשל אנו יודעים מהו מומנט ההתמד של מוט סביב מרכזו, נוכל בקלות לחשב מהו מומנט ההתמד של המוט
סביב קצהו.
מומלץ להכיר את הוכחת משפט שטיינר בצורה אינטואיטיבית כדי להבין לעומק את דרך השימוש בו.

לעמוד הבית