לפרקים נוספים

תנע זוויתי של מהירות קווית וזוויתית

תנע זוויתי

כאשר יש התנגשות בין שני גופים, נשתמש במשוואת שימור התנע הקווי למציאת הקשר בין מהירויות הגופים לפני
ואחרי ההתנגשות.

גם במשוואת שימור התנע הזוויתי נשתמש במקרה של התנגשות בין שני גופים, אבל ישנן סיבות נוספות לשימוש במשוואת תנ״ז.

בדומה למשוואת שימור תנע קווי, גם משוואת שימור תנע זוויתי מקשרת בין מהירויות גופים לפני ואחרי ההתנגשות ביניהם, אבל שלא כמו משוואת התנ״ז

כדאי לזכור שתנועת גוף קשיח מתוארת ע״י שני פרמטרים (v,w), ולא כמו תנועת גוף נקודתי שמתואר ע״י פרמטר אחד (v).

הסיבות לשימוש במשוואת שימור תנע זוויתי (מסודרות לפי סדר הבנה, ולא לפי סדר הלימוד שמסודר מהדוגמא הקלה לקשה):

 • התנגשות/רתיעה בין שני גופים ללא כוחות חיצוניים
  • תנע קווי ייתן מהירות קווית, תנ״ז ייתן מהירות זוויתית
  • ההתנגשות יכולה להיות פלסטית או אלסטית
  • ברתיעה לעולם לא נניח שהיא אלסטית (למרות שהתוצאה יכולה לצאת שהרתיעה כן אלסטית)
 • התנגשות/רתיעה בין שני גופים עם כוח חיצוני (ציר)
  • כוח חיצוני מבטל שימוש בתנע קווי, אך נוכל להשתמש בתנ״ז
  • ההתנגשות יכולה להיות פלסטית או אלסטית (לרוב תהיה פלסטית)
 • התנגשות/רתיעה של גוף אחד עם ציר
  • ניתוק הציר, או התחברות גוף חופשי מסתובב אל ציר
 • שינוי ציר לגוף אחד 
  • מסמר ננעץ בדסקה מסתובבת
 • שינוי צורת הגוף
  • בלרינה סוגרת ידיים
 • כוח מרכזי
  • לווינים
  • חוט מחור בשולחן (משנה אורך)
  • נשתמש הרבה פעמים ב-RXP

לעמוד הבית