לעמוד הבית

מהו חומר דיאלקטרי

שימושו הפשוט ביותר של חומר דיאלקטרי הוא הגדלת קיבולו של קבל. לדוגמא, מילוי קבל בסיליקון תגדיל את קיבולו פי 17 (מכיון שהמקדם הדיאלקטרי של סיליקון הוא 17).
מחד – החומר הינו מבודד ולכן ניתן למלא בעזרתו את החלל שבין לוחות הקבל מבלי לגרום לקצר.
מנגד – החומר הינו מוליך מכיוון שהוא מקטין את השדה החשמלי שבחומר.
חומרים המתנהגים גם כמוליך וגם כמבודד נקראים ״מוליך למחצה״ והם מאבני היסוד של תעשיית ההייטק.
נהוג לרשום את המקדם הדיאלקטרי של החומר באות היוונית ״אפסילון״ וגודלו נע בין 1 במינימום (לחומר מבודד ללא תכונות דיאלקטריות, כגון אוויר) לאינסוף במקסימום (לחומר שמאפס את השדה החשמלי שבתוכו לחלוטין).
כיום חומרים דיאלקטריים טובים הם בעלי מקדם דיאלקטרי של 17-20 פחות או יותר, אך עם התקדמות הטכנולוגיה קיים שיפור מתמיד באיכות חומרים אלו.
כאמור, חומר דיאלקטרי משפר את קיבולו של הקבל על פי הנוסחה:

C_{new}=C_{old}\cdot \epsilon  

כלומר, החומר הדיאלקטרי שיפר את קיבולו של הקבל פי המקדם הדיאלקטרי של החומר.

לעמוד הבית