אלקטרו-סטטיקה
אלקטרו-דינמיקה
מגנטיות
1 מ 2

לרכישת קורס אונליין

חוק קולון = חוק הכוח החשמלי

חוק קולון קובע כי כוח המשיכה/דחייה בין מטענים תלוי במכפלת המטענים והפוך למרחק המטענים בריבוע. כלומר, הכוח יגבר ככל שהמטענים חזקים יותר וככל שמרחקם קצר יותר.
אם המטענים זהי סימן הם ידחו ואם המטענים שוני סימן הם ימשכו זה את זה.
נוסחת כוח קולון תרשם כך:
(במהלך השיעורים נתעלם מהמקדם k)

F_{coulomb}=k\frac{q_1q_2}{r^2}\hat r

כוח זה הוא הבסיס לחוקי החשמל השונים, ממנו מפתחים את חישובי השדה החשמלי והפוטנציאל החשמלי של גופים שונים.

לרכישת קורס אונליין